Partneri:

Kontakt


E - mailový kontakt:

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie o konferencii, prosíme, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailovej adresy:

info(at)lawconference.sk


Organizačný tím:

info(at)lawconference.sk

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. (prodekan pre rozvoj, vedúci Katedy finančného práva)

Mgr. Žofia Bódiová (Katedra správneho a environmentálneho práva)

Mgr. Daniela Čičkánová, PhD. (Katedra občianskeho práva)

Mgr. Zuzana Illýová (Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)

Mgr. Petra Janská (Katedra občianskeho práva)

Mgr. Matej Mĺkvy, PhD. (Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)

JUDr. Matej Smalík (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

JUDr. Soňa Sopúchová (Katedra správneho a environmentálneho práva)

Mgr. Jana Šmelková (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

 

Adresa sídla:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Právnická fakulta

Šafárikovo nám č. 6

P.O. BOX 313

810 00 Bratislava 1

 

Mapa

 

 

Kontakt

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry