Co-organizers:

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry