Partneri:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2015“, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. októbra 2015 pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Konferencia sa v roku 2015 uskutočňuje pri príležitosti 105. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc.


AKTUALITY:


Zborník

17/02/2016 00:36:30

 

S radosťou Vám oznamujeme, že sme publikovali zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“

Prosím, dovoľte nám ešte raz poďakovať sa účastníkom konferencie za profesionalitu, ale aj spoluprácu. Sme mimoriadne hrdí na to, že ste nás poctili svojou prítomnosťou na konferencii a rovnako na to, že ste práve nám umožnili publikovať Vaše vysokokvalitné príspevky. Ďakujeme Vám a úprimne dúfame, že budeme mať možnosť stretnúť sa s Vami opäť, či už v Bratislave alebo na inom vedeckom podujatí.

 

 Príprava zborníka z konferencie

27/12/2015 17:30:37

 

Vážení účastníci,

radi by sme Vás informovali, že zborník z konferencie bude publikovaný v priebehu mesiaca január 2016. 

Vaše príspevky sú totiž nielen viackrát recenzované, ale poskytujeme Vám aj priestor na úpravy príspevkov podľa odporúčaní recenzentov.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a prajem Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok 2016!Galéria fotografií z konferencie

30/10/2015 00:01:36

 

Vážené dámy, vážení páni,

s radosťou oznamujeme, že je dostupná galéria fotografií z medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2015".

Ešte raz ďakujeme za nielen vedecky prínosnú, ale aj mimoriadne príjemnú atmosféru a tešíme sa na Vás v budúcom ročníku.Registrácia a certifikáty

08/10/2015 00:49:37

 

Vážení registrovaní účsatníci (prezentujúci a diváci), 

na konferenciu vstupujete hlavným vchodom do Starej budovy právnickej fakulty zo Šafárikovho námestia. Pri vstupe Vás bude čakať registračný pult, kde podpíšete prezenčnú listinu a obdržíte visačku. Prosíme Vás, aby ste visačku nosili počas konferencie na viditeľnom mieste, keďže bez nej nie je možné zúčastniť sa na obede. 

Následne prejdete na prvé poschodie do Auly UK alebo do príslušnej sekcie po farebne vyznačených cestách. 

Certifikáty obdrží každý prezentujúci účastník sekcie. Tieto Vám pripravíme vždy na prezenčný pult v čase Vašej prezentácie, odkiaľ si ich môžete vziať. 

Diváci, ktorí majú záujem o odbornú časť konferencie, avšak sa nezaregistrovali, vstupujú do budovy bočným vchodom pri hlavnej ceste. Odtiaľ po vyznačených cestách prejdete priamo do Auly a jednotlivých sekcií.

Tešíme sa na Vás!Prehliadka mesta Bratislava

07/10/2015 01:02:08

 

Vážení účastníci,

veríme, že v Bratislave zažijete príjemné chvíle nielen počas odbornej časti konferencie.

Aktívni a zaregistrovaní účastníci konferencie majú príležitosť bezplatne sa zúčastniť prehliadok historického mesta Bratislava a dozvedieť sa viac o našom hlavnom meste so skúsenou sprievodkyňou pani Rajkovou. Viac informácií nájdete na poslednej strane programu konferencie.

Bratislava Vám však ponúka tento víkend množstvo ďalších zaujímavých podujatí, ako je svetová výstava Titanic či klavírne predstavenie Mucha Quartet. Tradične v sobotu môžete na neďalekom námestí SNP navštíviť trhy plné kvalitných sezónnych farmárskych potravín a ďalších výrobkov zo Slovenska aj zahraničia. 

 2  3   Staršie >>

Prehliadka mesta Bratislava

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry