Partneri:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2015“, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. októbra 2015 pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Konferencia sa v roku 2015 uskutočňuje pri príležitosti 105. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc.


AKTUALITY:


Prezentácia v sekciách

05/10/2015 01:17:33

 

Vážení účastníci,

v každej sekcii bude možné využiť možnosť Powerpointovej prezentácie. Prosíme Vás, aby ste Vaše prezentácie vložili do počítača s pomocou koordinátora sekcie vždy pred začatím bloku, v ktorom prezentujete. 

Tešíme sa na skoré stretnutie!Program konferencie

02/10/2015 15:40:20

 

Vážení účastníci,

s veľkou radosťou Vám predstavujeme program medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2015".

 

 Prihlasovanie na konferenciu do dňa 15.09.2015

01/10/2015 23:04:38

 

Vážení účastníci,

vzhľadom na skutočnosť, že v SR je v utorok dňa 15.09.2015 sviatok, je možné prihlásiť sa na konferenciu až do polnoci tohto dňa. V utorok (15.09.2015) o polnoci sa registračný systém automaticky uzatvorí a nebude doň možné vkladať žiadne ďalšie údaje.

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti skutočnosť, že do systému je možné vložiť údaje o príspevku len v kompletnej zostave, t.j. názov príspevku, kľúčové slová a abstrakt v SJ/ČJ a AJ. Pokiaľ niektorý z údajov nevložíte, systém údaje neuloží vôbec. Uvedené opatrenie je z dôvodu zamedzenia nekompletného odovzdávania údajov o príspevkoch.Téma príspevku JUDr. Pavla Rychterského

11/09/2015 18:57:40

 

Vážení účastníci,

na plenárnom zasadnutí máme tú česť privítať aj predsedu Ústavného súdu Českej republiky JUDr. Pavla Rychetského, ktorý vystúpi s významným príspevkom "Právní a společenské nastroje na efektivnější a dúvěryhodnější soudnictví".

 Príspevok prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., Dr. h. c. a JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.

10/09/2015 23:01:56

 

Tento ročník medzinárodnej vedeckej konferencie je venovaný jednej z najvýznamnejšícho osobností našej právnej vedy, prof. Štefanovi Lubymu. Je pre nás preto významnou udalosťou, že na plenárnom zasadnutí s príspevkom o tejto výnimočnej osobnosti s názvom "105. výročie narodenia Štefana Lubyho, osobné spomienky" vystúpi syn pána profesora prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. spolu s vnučkou JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. 

V sekcii "Výzvy práva v kyberpriestore" naviac vystúpi aj vnuk pána profesora JUDr. Rastislav Luby

<< Novšie    1  2  3  4   Staršie >>

Príspevok prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., Dr. h. c. a JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry