S p o n z o r i :REGISTRÁCIA


Registrácia účastníkov na Medzinárodnu vedeckú konferenciu "Míľniky práva v stredoueurópskom priestore 2017" bude prebiehať výhradne elektronicky cez internet formou Online registračného systému. Prihlasovanie účastníkov bude spustené a prístupné od polnoci 25. januára 2017 do 28. februára 2017. Pokračujte kliknutím na nasledovný link:

Registrácia >>

Upozornenie: Každý účastník konferencie sa musí zaregistrovať cez registračný formulár. Až po tejto registrácii sa môžete prihlásiť do online registračného systému. Registračné kontá účastníkov z predchádzajúcich rokov nie sú platné, a preto sa účasť na konferencii v tomto roku vyžaduje opätovná registrácia.

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry