S p o n z o r i :PROGRAM


Vážení účastníci, 

tu nájdete odkaz na Program konferencie. 

Program konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry