S p o n z o r i :DOPRAVA


Doprava do miesta konferencie

Účastníci konferencie si zabezpečujú dopravu do miesta konania konferencie individuálne. Je možné využiť autobusové spojenie z Bratislavy – Hlavnej autobusovej stanice.

Pre pomoc pri transporte zo zastávky (Píla) do miesta konania konferencie volajte: +421 908 076850 (JUDr. Jozef Andraško).

 

V prípade potreby kontaktujte 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry