S p o n z o r i :KONTAKT


Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava

 

email:milniky@flaw.uniba.sk

V prípade otázok nám napíšte prosím e-mail. 

Konferenciu zabezpečuje Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou.

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry