P a r t n e r sCONTACT


Contact:

email:

milniky@flaw.uniba.sk

 

 

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry