Partneri:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2015“, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. októbra 2015 pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Konferencia sa v roku 2015 uskutočňuje pri príležitosti 105. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc.


AKTUALITY:


Nový partner koferencie

03/07/2015 23:31:17

 

Je nám veľkou cťou, že našu ponuku na spoluprácu pri propagácii medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015 prijala aj Notárska komora Slovenskej republiky. Ďakujeme.

 

 Pozvánka v médiách

03/07/2015 23:33:31

 

Pozvánku na medzinárodnú vedeckú konferenciu Bratislavské právnické fórum 2015 môžete nájsť už aj na webovej stránke nášho partnera najpravo.sk tu

 

 Partneri konferencie

10/09/2015 10:18:27

 

S radosťou Vám oznamujeme, že našu ponuku na partnerstvo v roku 2015 prijala Národná rada SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, spoločnosti Wolters Kluwer, ASPI, Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s EEA Grants, najznámejší slovenský právny portál najpravo.sk a v neposlednom rade Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo. Všetkým partnerom úprimne ďakujeme za ich dôveru a podporu.

 

 Otvorenie informačného webového portálu medzinárodnej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015

12/05/2015 07:33:08

 

Dovoľujeme si Vás privítať na webovej stránke medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2015", ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. 10. 2015.

Na tejto stránke nájdete pravidelne aktualizované informácie o konferencii a súčasne aj registračný systém účastníkov, ktorý bude sprístupnený odo dňa 12. 5. 2015 a uzatvorí sa dňa 14. 9. 2015. 

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť!

<< Novšie    2  3  4 

Otvorenie informačného webového portálu medzinárodnej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry