S p o n z o r i :ORGANIZAČNÝ VÝBOR


Organizačný výbor konferencie

  • JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - prodekan
  • Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
  • Mgr. Michaela Kahounová - referent
  • Mgr. Silvia Senková – referent
  • Mgr. Michal Lenhart – technická podpora, IT 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry